سرا :: سامانه رزرواسیون استراحتگاه های خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

جهت رزرومهمانسراهای خانه کارگردرمردادماه93: ازساعت9صبح19تیرتاساعت14روز20تیر به صفحه کاربری خود قسمت رزرو استراحتگاه سهمیه *شعبه خودتان*مراجعه کرده واولویتهای سفررابادرج کدهای مربوطه،تعیین فرمایید.جهت مشاهده نتیجه، ازساعت10صبح 21تیر تاساعت20 همان روزبه منوی نتایج قرعه کشی واقع درصفحه کاربری خودمراجعه نماییدودرصورت برنده شدن باپرداخت آنلاین، رزروخودرانهایی کنید.مهلت واریزمبلغ برندگان تاساعت20روز21تیر میباشد.افرادبرنده نشده جهت رویت سهمیه های کنسلی ازساعت10صبح روز24تیربه منوی رزرواستراحتگاه سهمیه کشوری مراجعه نمایند.لازم به ذکراست فقط درصورتی که سایت اجازه دریافت معرفی نامه راداد،ازقطعی شدن رزرومطمئن شویددرغیراینصورت باوجودکسرمبلغ ازحساب شمارزرونهایی نشده است.

برای استفاده از راهنمای سامانه اینجا را کلیک نمایید .

جهت مشاهده بهتر از مرورگر گوگل کروم استفاده نمایید
در صورت فراموش کردن رمز کاربری خود ، اینجا را کلیک نمایید