سرا :: سامانه رزرواسیون استراحتگاه های خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

برای استفاده از راهنمای سامانه وجدول زمانبندی اینجا را کلیک نمایید.

جهت رزرواستراحتگاههای خانه کارگردراردیبهشت و خرداد1394 : ازساعت10صبح 24 فروردین ماه به صفحه کاربری خود قسمت رزرو استراحتگاه سهمیه کشوری مراجعه فرمایید.لازم به ذکراست فقط درصورتی که سایت اجازه دریافت معرفی نامه راداد،ازقطعی شدن رزرومطمئن شویددرغیراینصورت باوجودکسرمبلغ ازحساب شما، رزرونهایی نشده است.

باتوجه به اعلام زمانبندی رزرواسیون استراحتگاهها درسال94 ،اعضای محترم می توانندبه راهنمای سرا و یاپرتال امور اعضاء وآموزش خانه کارگر مراجعه نمایند. ضمناً باتوجه به تصمیم گیری اخیرزمانهای مورد تقاضا در خرداد94 ازساعت فوق الذکر(10صبح روز 24 فروردین)به روزهای اردیبهشت 94 اضافه می گرددتا اعضاء امکان رزرو فصل بهار را بصورت یکجا داشته باشند.

جهت مشاهده بهتر از مرورگر گوگل کروم استفاده نمایید
در صورت فراموش کردن رمز کاربری خود ، اینجا را کلیک نمایید