سرا :: سامانه رزرواسیون استراحتگاه های خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

برای استفاده از راهنمای سامانه وجدول زمانبندی اینجا را کلیک نمایید.

 جهت رزرومهمانسراهای خانه کارگردرشهریورماه93: ازساعت9صبح20مردادتاساعت14روز21مرداد به صفحه کاربری خود قسمت رزرو استراحتگاه سهمیه *شعبه خودتان*مراجعه کرده واولویتهای سفررابادرج کدهای مربوطه،تعیین فرمایید.جهت مشاهده نتیجه، ازساعت10صبح 22مرداد تاساعت20 همان روزبه منوی نتایج قرعه کشی واقع درصفحه کاربری خودمراجعه نماییدودرصورت برنده شدن باپرداخت آنلاین، رزروخودرانهایی کنید.مهلت واریزمبلغ برندگان تاساعت20روز22مرداد میباشد.افرادبرنده نشده جهت رویت سهمیه های کنسلی  ازساعت10صبح روز26مردادبه منوی رزرواستراحتگاه سهمیه کشوری مراجعه نمایند.لازم به ذکراست در صورتیکه سایت اجازه دریافت معرفینامه را داد از قطعی شدن رزرومطمئن شویددرغیراینصورت باوجودکسرمبلغ ازحساب شمارزرونهایی نشده است.ضمنا متقاضیان مهمانسرای پردیس مشهد می بایست از روز 22مرداد در قسمت رزرو استراحتگاه سهمیه کشوری رزرو خود را انجام دهند.

جهت مشاهده بهتر از مرورگر گوگل کروم استفاده نمایید
در صورت فراموش کردن رمز کاربری خود ، اینجا را کلیک نمایید