سرا :: سامانه رزرواسیون استراحتگاه های خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

اطلاعیه نحوه رزرو استراحتگاههااعضای محترم جهت رزرو استراحتگاهها از مورخ 91/8/20 از طریق سایت www.workerhouse.org وارد شده و مراحل ذیل را به انجام می رسانند:
1- ابتدا کد عضویت و کدملی را وارد کرده و منتظر اعلام نتیجه بررسی وضعیت عضویت می شوند.
2- اگر عضو بودن متقاضی و تمدید داشتن کارت مورد تأیید بود، وارد مرحله بعد شده و مشخصات فردی را بروز نمایید. در صورت عدم تأیید عضویت یا نداشتن تمدید عضویت، به شعبه مربوطه جهت تعیین وضعیت عضویت، مراجعه شود.
3- پس از بروزرسانی مشخصات فردی، در بخش رزرواسیون، اقامتگاه مدنظر را تعیین کرده و نوع سوئیت مورد نظر را انتخاب نمایید. جهت اطلاع از جزئیات اقامتگاهها می توانید به بخش مشخصات استراحتگاهها مراجعه نمایید.
4- پس از انتخاب نوع سوئیت، تاریخ مدنظر و اسامی همراهان درج شده و انتخاب می شود .
5- در صورت وجود ظرفیت خالی، مرحله واریز اینترنتی وجه از طریق سامانه واریز شتابی سایت بانک ملت را انجام داده و به سایت جهت درج شماره فیش (تراکنش) و مشاهده ، پرینت معرفی نامه باز گردید.
6- در صورت عدم وجود ظرفیت خالی، تاریخ یا اقامتگاه مربوطه را تغییر دهید تا زمان و مکان مناسب بعدی را تعیین نمایید.
7- خاطر نشان می سازد می بایست پرینت معرفی نامه و رسید پرداخت اینترنتی وجه را به همراه خود به مدیریت استراحتگاه مربوطه ارائه داده و نیازی به مراجعه حضوری به شعب وجود ندارد.